Į naują sąjūdį noriu suburti įvairius žmones

Į naują sąjūdį noriu suburti įvairius žmones

Į naują sąjūdį noriu suburti įvairius žmones

Susitikimas su Amerikos lietuviu, bankininku Laurynu Misevičium, atvykusiu į Lietuvą dalyvauti jubiliejinėse X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse tik patvirtino įsitikinimą, jog dabartinė situacija mūsų valstybėje kelia susirūpinimą ne tik čia, bet ir išeivijoje gyvenantiems lietuviams.

Tautos atkūrimo sąjūdis buvo pagrindinė mūsų pokalbio ir svarstymų tema. Į sąjūdį dvasiniam ir pilietiniam pakilimui aš noriu suburti įvairius žmones.

Finansininkas Laurynas Misevičius, daugiau kaip dvidešimt metų praleidęs Jungtinėse Valstijose, dirbdamas įvairiose bankininkystės srityse, niekada nepamiršęs lietuvių kultūros puoselėjimo išeivijoje ir Lietuvos valstybinio gyvenimo reikalų, ieško galimybių daugiau dalyvauti konkrečiai.

„Valstybės politikai deklaruoja dėmesį išeivijai, tačiau realios politikos nėra,“- sakė Laurynas Misevičius. „Ar įmanoma pakilti virš asmenių ambicijų ir dirbti Tėvynei?“- retoriškai klausė Laurynas čia pat atsakydamas, jog Lietuvoje taip, deja, neįvyko.
„Ten būdamas galiu duoti Lietuvai labai daug, tačiau yra didžiulis noras ir sugrįžti,“ – kalbėjo Laurynas Misevičius.

Naujas Tautos sąjūdis – būtų gera proga sutelkti visas pajėgas, nežiūrint, kur jos bebūtų. Organizaciniai klausimai – tik vienas šio darbo aspektų. Svarbu kokius politinius tikslus kels sąjūdžio piliečių iniciatyva ir kaip pavyks juos realizuoti ilgalaikėje perspektyvoje.

Susitarėme su naujosios kartos lietuvių išeivijos atstovu Laurynu Misevičium palaikyti ryšius ir per jį nutiesti naujus bendradarbiavimo saitus su Amerikoje gyvenančiais lietuviais bei jų organizacijomis.

Close