Su Valstybės diena!

Su Valstybės diena!

Su Valstybės diena!

Su Valstybės diena!
Mes didžiuojamės savo tautiškumo ir valstybingumo istorija, turime pareigą giliau pažinti unikalias tautos vertybes, jomis gyventi ir perduoti jas puoselėti ateities kartoms.
Apsilankęs Nacionaliniame muziejuje veikiančioje parodoje „Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose“ turėjau progą susitikti ir pabendrauti su Lietuvių folkloro teatro įkūrėju, režisieriumi, visuomenininku, folklorinio sąjūdžio pradininku, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Povilu Mataičiu.
Lietuvių folkloro teatras praeityje buvo tautinės savasties, papročių, tradicijų bei kultūrinės tapatybės puoselėtojas. Teatro spektakliai buvo grindžiami tautosaka, etnografija, mitologija, istoriniais, ikonografiniais šaltiniais.
Žmonių širdyse tai žadino tautos dvasios pajautimą ir atgimimo viltį. Šio fenomeno kūrėjai nusipelno didžiausios padėkos ir pagarbos.
Šiandien vėl ypatingai svarbu yra atsistoti ant tvirtų tautinės kultūros pamatų, kad išliktume kaip Valstybė, kad gyvuotume kaip Tauta.

Close